Algemene Voorwaarden - opzegging

De opzeggingsvoorwaarden uit de huurovereenkomst zijn leidend.

3.3 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder aan Verhuurder of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, in geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, maandelijks voor aanvang van een nieuw maandtermijn tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van één maand.

 

Bedrijfs- & opslagruimte

Zuidersluisweg 69A
8243RC Lelystad

Kantoren & bedrijfsruimte

Bolderweg 43
8243RD Lelystad